เวลเนสโซ

คุณสมบัติเด่น

สุขภาพดีแบบองค์รวมสไตล์ชีวิตวิถีใหม่ด้วยแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่นเวลเนสโซ

คอนเทนท์คุณภาพ
(Contents)

หลากหลายหมวดหมู่ อาทิ สุขภาพ การออกกำลังกาย การเงินการลงทุน บันเทิง งานอดิเรก เป็นต้น โดยคอนเทนท์ครีเอเตอร์และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน

อุปกรณ์สวมใส่
(Wearable Devices)

สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สวมใส่ได้ทุกยี่ห้อ 1

ท้าทาย
(Challenge)

แข่งขันกับตัวคุณเองหรือสมาชิกคนอื่น พร้อมรับคะแนนสะสมเมื่อบรรลุตามเงื่อนไขของกิจกรรม

ของรางวัล
(Rewards)

เปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นของรางวัลและสิทธิประโยชน์

1 เฉพาะอุปกรณ์สวมใส่ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้

การมีความเป็นอยู่ที่ดี (Wellness)
การมีสุขภาพดีเพียงอย่างเดียว
ไม่เพียงพอ

สุขภาพจิต

ความปลอดภัย

ความมั่นคงทางการเงิน

การเป็นที่รัก

การได้เรียนรู้สิ่งใหม่

การเป็นที่รัก

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ทั้งในระบบ iOS และ Andriod

สงวนสิทธิการเข้าใช้บริการเฉพาะสมาชิกที่ได้รับการเรียนเชิญเท่านั้น

สนใจมีแพลตฟอร์มส่งเสริมสุขภาพ
ในแบรนด์ของคุณเอง