สมาร์ท
มอเตอร์

คุณสมบัติเด่น

เหมาะสำหรับคนใช้รถน้อย คำนวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามระยะที่ใช้งานจริง

คิดเบี้ยฯ ตามจริง

ระบบจะคำนวณเบี้ยฯ ตามระยะทางที่ใช้งานจริง (กิโลเมตร) ไม่มีขั้นต่ำรายเดือน

ไม่อันตรายต่อรถยนต์

เพียงเสียบอุปกรณ์ติดตามตำแหน่ง (GPS Tracker) เข้ากับช่อง USB

ชำระเบี้ยฯ รายเดือน

ไม่ต้องจ่ายเบี้ยฯ ก้อนใหญ่แบบรายปี

เช็คค่าใช้จ่ายได้ตลอด

เช็คระยะทางที่ใช้และค่าเบี้ยฯ ได้ตลอดเวลา และบริการอื่นๆ ผ่าน LINE

ไม่ทำให้ระบบไฟฟ้าของรถยนต์รวนหรือมีผลต่อการรับประกันของผู้ผลิต

เพราะเพียงแค่เสียบเข้ากับช่อง USB หรือช่องจ่ายไฟในรถยนต์ของคุณเท่านั้น การทำงานของอุปกรณ์จะรับสัญญาณดาวเทียมและส่งให้ระบบผ่านทางอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่ (3G/4G) โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการประมวลผลของรถยนต์ (ECU)

ใช้ได้กับรถยนต์ทุกรุ่น หากรถยนต์ของคุณไม่มีช่องเสียบ USB สามารถใช้หัวแปลงช่องจ่ายไฟ 12V หรือช่องจุดบุหรี่เป็นพอร์ท USB ได้เช่นกัน

ความสำเร็จและความภาคภูมิใจของเรา

ได้เข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการ สำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox)


ตอบข้อสงสัย

เกี่ยวกับการวิธีการคำนวนของแพลตฟอร์มเบื้องต้น
รายละเอียดและเงื่อนไขอาจแตกต่างไปในแต่ละบริษัทประกันภัย

ค่าเบี้ยฯ ความคุ้มครอง และค่าบริการอื่นๆ เป็นอย่างไร

ค่าเบี้ยประกันภัยเป็นอัตราปกติของบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะได้รับความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ทุกประการ
เบี้ยประกันภัยจะแยกเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรก คือ เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน ชำระเมื่อตกลงเอาประกันภัยครั้งเดียว/ปีกรมธรรม์
ส่วนที่ 2 คือ เบี้ยประกันรายเดือน คำนวณจากระยะทางที่ใช้งานจริง เรียกเก็บเป็นรายเดือน
นอกจากนี้ ไม่มีค่าบริการจากการใช้บริการแพลตฟอร์มเพิ่มเติม

เบี้ยพื้นฐาน และเบี้ยตามระยะทาง แต่ละคันเท่ากันหรือไม่

อัตราเบี้ยทั้ง 2 ประเภท ขึ้นอยู่กับยี่ห้อ รุ่น และปีรถ

มีค่าอุปกรณ์หรือไม่

ไม่มี

สนใจสมาร์ท มอเตอร์

ไปใช้กับธุรกิจของคุณ