คาร์พูล
ขับดีมีเงินคืน

คุณสมบัติเด่น

แพลตฟอร์ม Peer-to-Peer สำหรับประกันภัยรถยนต์แรกของประเทศไทย

เงินคืนสูงสุด 30%

จากเบี้ยประกันภัยสุทธิทุกปี โดยสามารถเลือกรับเป็นเงินสดหรือส่วนลดเบี้ยฯ ปีต่ออายุก็ได้ *

สร้าง/เลือกกลุ่มได้

สามารถสร้างกลุ่ม เชิญเพื่อนเ้ขากลุ่ม หรือเลือกเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มที่มีอยู่แล้วในระบบ และคุณยังสามารถย้ายกลุ่มได้อีกด้วย *

ไม่ต้องเริ่มพร้อมกัน

สมาชิกทุกคันในกลุ่มไม่จำเป็นต้องเริ่มและสิ้นสุดวันคุ้มครองพร้อมกัน

ไม่ต้องทำที่เดียวกัน

สมาชิกทุกคันในกลุ่มไม่จำเป็นต้องทำประกันไว้กับบริษัทประกันภัยเดียวกันก็ได้ *

1 เงื่อนไขอาจแตกต่างออกไปในแต่ละบริษัทประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

คุณรู้หรือไม่?

การเคลมของรถคันอื่น
ส่งผลต่อเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของคุณด้วย


เพราะการประกันภัย คือ การนำเบี้ยประกันภัยของคนจำนวนมากไปจ่ายเคลมให้กับคนจำนวนน้อย

60%

ของรถยนต์ในประเทศไทย
ไม่ได้เคลมเลย

10%

ของรถยนต์ในประเทศไทย
มีเคลมมากกว่า 1 ครั้ง/ปี

30%

คุณจ่ายแพงเกินจริง เพราะต้องร่วมจ่ายให้รถยนต์คันอื่นที่เกิดเคลม

13,500

เบี้ยประกันภัยเฉลี่ย (ชั้น 1)
ที่คุณควรจ่าย

ความสำเร็จและความภาคภูมิใจของเรา

ได้เข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการ สำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox)

ได้รับรางวัลชมเชย
จากการประกวด OIC InsurTech Award 2019

ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
Krungsri RISE Batch 2

ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
Allianz Ayudhya Activator


ตอบข้อสงสัย

เกี่ยวกับการวิธีการคำนวนของแพลตฟอร์มเบื้องต้น
รายละเอียดและเงื่อนไขอาจแตกต่างไปในแต่ละบริษัทประกันภัย

ค่าเบี้ยฯ ความคุ้มครอง และค่าบริการอื่นๆ เป็นอย่างไร

ค่าเบี้ยประกันภัยเป็นอัตราปกติของบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะได้รับความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ทุกประการ
และไม่มีค่าบริการจากการใช้บริการแพลตฟอร์มเพิ่มเติม

คาร์พูลโบนัส คืออะไรและคำนวนจากอะไร

คาร์พูลโบนัส คือ จำนวนเงินคืนที่จะได้รับ
คาร์พูลโบนัสสูงสุดจะคำนวนจากเบี้ยประกันภัยสุทธิ (ก่อนอากรสแตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) x 30%

ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัยสุทธิ 10,000 บาท x 30% = 3,000 บาท

กลุ่มมีกี่ประเภท และต้องมีสมาชิกขั้นต่ำกี่คน

กลุ่มในแพลตฟอร์มคาร์พูลมี 3 ประเภท ได้แก่
– กลุ่มสาธารณะ (Public group) ทุกคนสามารถเข้าเป็นสมาชิกได้
– กลุ่มกึ่งสาธารณะ (Semi-public group) เฉพาะผู้ที่มีเงื่อนไขตรงกับที่ผู้ตั้งกลุ่มกำหนดไว้ จะสามารถเข้ากลุ่มได้
– กลุ่มส่วนตัว (Private group) เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญจากสมาชิกปัจจุบันของกลุ่มนั้นเท่านั้น จึงจะสามารถเข้ากลุ่มได้

จำนวนสมาชิกขั้นต่ำ 5 คัน แต่ไม่จำกัดจำนวนสูงสุด จึงจะมีสิทธิได้รับเงินคืน

เมื่อรถในกลุ่มเกิดเคลม จะมีผลกระทบต่อเงินคืนอย่างไร

เมื่อรถในกลุ่มเกิดการเคลมจาก (กรณีเป็นฝ่ายผิดหรือประมาทร่วมเท่านั้น) ระบบจะหักเงินคืนตามมูลค่าเคลม โดยคำนวณตามสัดส่วนการมีส่วนร่วมในกลุ่ม (เบี้ยฯ ของแต่ละคัน หารด้วยเบี้ยฯ รวมของทั้งกลุ่ม) จากสมาชิกทุกคันที่อยู่ในกลุ่มนั้น ณ วัน และเวลาที่เกิดเหตุ

จะเป็นอย่างไร ถ้าหากโดนหักเงินคืนคงเหลือจนหมดแล้ว

ยังได้รับความคุ้มครองตามเดิมจนกว่ากรมธรรม์จะหมดอายุ และไม่ต้องชำระอะไรเพิ่มเติม เพียงแค่จะไม่ได้รับเงินคืนตอนสิ้นปีเสมือนทำประกันภัยชั้น 1 แบบปกติ

สนใจคาร์พูล

ไปใช้กับธุรกิจของคุณ